INFORMACJA DOTYCZĄCA LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik wskazuje, że uczestnictwo osoby prawnej w przetargu elektronicznym ruchomości, odbywa się stosownie do regulacji §8 rozporządzenia MS w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym z dn. 07/09/2016r. Zgodnie ze wskazaną regulacją: § 8.1. Użytkownik będący pełnomocnikiem, przedstawicielem ustawowym albo osobą uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki …

INFORMACJA DOTYCZĄCA LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Czytaj więcej…