Komornik Sądowy Maciej Sawicki

Procedura doręczeń

W przypadku wniesienia pozwu Sąd, tak jak dotychczas, najpierw wyśle pismo drogą pocztową. Jeżeli pozwany,…

Komornik Sądowy Maciej Sawicki
przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie

Rewirem komorniczym komornika sądowego Macieja Sawickiego jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Żyrardowie, tj. miasto Żyrardów, miasto i gmina Mszczonów oraz gminy: Baranów, Jaktorów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Wiskitki i Żabia Wola.

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
·         o egzekucję z nieruchomości;
·         o wydanie nieruchomości;
·         o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
·         o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Komornik Maciej Sawicki wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń na terenie obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi.