Aktualności

Elektroniczna licytacja nieruchomości GKm 30/23 (działki 20/8 i 20/12) – 20 czerwca 2024

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Żyrardowie Maciej Sawicki podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 13:00 w dniu 20.06.2024 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 § 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 8791 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwszqa licytacja nieruchomości położonej przy  , 96-325 Radziejowice, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V …

Elektroniczna licytacja nieruchomości GKm 30/23 (działki 20/8 i 20/12) – 20 czerwca 2024 Czytaj więcej…

Elektroniczna licytacja nieruchomości GKm 30/23 (działki 20/3 i 20/7) – 20 czerwca 2024

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Żyrardowie Maciej Sawicki podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 13:00 w dniu 20.06.2024 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 § 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 8791 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwszqa licytacja nieruchomości położonej przy  , 96-325 Radziejowice, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V …

Elektroniczna licytacja nieruchomości GKm 30/23 (działki 20/3 i 20/7) – 20 czerwca 2024 Czytaj więcej…

Elektroniczna licytacja nieruchomości Km 808/20 – 29 kwietnia 2024

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Maciej Sawicki na podstawie art. 986 [4] § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 13:00 w dniu 29.04.2024 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości, lokalu mieszkalnego nr 60, położonego 96-300 Żyrardów, ul. Okrzei 53a/60, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg …

Elektroniczna licytacja nieruchomości Km 808/20 – 29 kwietnia 2024 Czytaj więcej…

INFORMACJA DOTYCZĄCA LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik wskazuje, że uczestnictwo osoby prawnej w przetargu elektronicznym ruchomości, odbywa się stosownie do regulacji §8 rozporządzenia MS w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym z dn. 07/09/2016r. Zgodnie ze wskazaną regulacją: § 8.1. Użytkownik będący pełnomocnikiem, przedstawicielem ustawowym albo osobą uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki …

INFORMACJA DOTYCZĄCA LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Czytaj więcej…

Procedura doręczeń

W przypadku wniesienia pozwu Sąd, tak jak dotychczas, najpierw wyśle pismo drogą pocztową. Jeżeli pozwany, mimo podwójnej awizacji nie odbierze korespondencji, sąd nie uzna go za doręczone. Zgodnie z art. 139[1]kpc sąd prześle powodowi odpis pisma i zobowiąże go do doręczenia pozwanemu za pośrednictwem komornika. W terminie dwóch miesięcy powód będzie musiał przedstawić potwierdzenie doręczenia …

Procedura doręczeń Czytaj więcej…

Opłaty egzekucyjne

W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2019 r. ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych zmienił się charakter pobieranej przez komornika opłaty egzekucyjnej oraz jej wysokość. Opłata egzekucyjna na gruncie obowiązujących przepisów jest należnością skarbu państwa.Jak wskazywali inicjatorzy zmian, głównym celem ustawy o kosztach komorniczych było ujednolicenie opłaty egzekucyjnej poprzez wprowadzenie …

Opłaty egzekucyjne Czytaj więcej…

Tytuł wykonawczy i wniosek o wszczęcie egzekucji

 Od czego zacząć? Kluczem jest tytuł wykonawczy. Tytuł wykonawczy składa się z tytułu egzekucyjnego i klauzuli wykonalności. Tytuł egzekucyjny to (co do zasady) orzeczenie, które kończy sprawę w sądzie. Po uprawomocnieniu się tegoż orzeczenia, wierzyciel może starać się o nadanie klauzuli wykonalności. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wnosi się do sądu, który w postępowaniu klauzulowym …

Tytuł wykonawczy i wniosek o wszczęcie egzekucji Czytaj więcej…